Opnieuw gratis internet op school

KPN biedt vanaf 20 april opnieuw drie jaar lang gratis internet aan scholen aan van het primair, het voortgezet en beroepsonderwijs. November vorig jaar verbood de Haagse voorzieningenrechter nog gratis internet voor scholen met het argument dat KPN misbruik maakte van zijn machtspositie. De rechter vreesde dat KPN andere aanbieders van de markt zou werken.