Misplaatste tekening

Na de gebeurtenis van donderdag 1 april j.l. heb ik mij zorgvuldig en consequent van elk opiniërend commentaar onthouden. Er is mij veel aangelegen iedere verkeerde associatie en conclusie te voorkomen. U zult daarom begrijpen dat ik onaangenaam was getroffen door het tekeningetje op pagina 9 van uw krant van vrijdag 2 april. (Van Aartsen werden de woorden `de auto kwam van links' in de mond gelegd, red.) Daarin zijn die verkeerde (of zulke) associaties en conclusies wél gesuggereerd. Misplaatst en niet getuigend van veel onderscheidingsvermogen van uw redactie.