Migrant pas na zeven jaar in sociaal stelsel

Nieuwe migranten moeten voortaan minimaal zeven jaar zelfredzaam zijn, voordat zij tot de sociale voorzieningen worden toegelaten. Dit stelt D66 voor in een vanmorgen gepresenteerde integratienota.

Volgens D66 zijn deze nieuwe eisen aan immigranten nodig om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden. D66 is na VVD, CDA, PvdA en LPF de vijfde partij die met voorstellen komt om strengere eisen te stellen aan immigranten voordat zij van sociale voorzieningen gebruik kunnen maken. Morgen begint de Tweede Kamer het debat over het integratiebeleid.

Volgens D66-fractieleider Dittrich laat zijn partij met de notitie De anderen, dat zijn wij een ,,tegengeluid'' horen tegen de coalitiepartners CDA en VVD, die met hun constatering dat de integratie mislukt is, een ,,verruwing'' van het publieke debat hebben bewerkstelligd. D66 roept op tot ,,meer wederzijds begrip''. Dittrich noemt als voorbeeld dat er meer aandacht moet worden gegeven aan het uitleg van de Nederlandse standpunten in het Israëlisch-Palestijnse conflict, dat een ,,bron van frustratie'' is voor een deel van de immigranten.

D66 doet ook voorstellen om de huwelijksmigratie verder te beperken. Met name moeten extra opleidingseisen worden gesteld. Die eisen moeten volgens D66, anders dan bijvoorbeeld de PvdA wil, verder gaan dan lezen en schrijven. Volgens Dittrich moet een beroepskwalificatie een voorwaarde zijn voor immigratie. Die voorwaarde komt bovenop de eisen die CDA, VVD en D66 in het regeerakkoord hebben afgesproken: een verhoging van de minimumleeftijd voor gezinsvorming met een niet-EU-burger tot 21 jaar en een verhoging van de inkomenseis aan de hier verblijvende partner tot 120 procent van het minimumloon.

D66 stelt dat de inburgering in de Nederlandse taal en cultuur vóór de komst in eigen land alleen kan worden verplicht indien de inburgering uitvoerbaar blijkt. Daarnaar moet volgens D66 onderzoek worden verricht. De verplichte inburgering werd vorige maand door een commissie onder leiding van VVD-bestuurder Franssen bekritiseerd. In het regeerakkoord is verplichte inburgering in eigen land afgesproken.