`Geen geld voor FOAM, DNA en ITs'

De Amsterdamse Kunstraad heeft voornemens om de gemeente te adviseren veel kunstinstellingen, zoals de Theatercompagnie, het FOAM, het AFC, DNA, en het ITs geen geld meer te geven.

Volgens verschillende instellingen die op de schopstoel zitten blijkt dit uit de concepten van de pre-adviezen voor het Amsterdams Kunstenplan 2001-2004. De Kunstraad brengt op 10 mei zijn definitieve advies uit aan wethouder Hannah Belliot (Cultuur). Belliot moet jaarlijks vier miljoen euro bezuinigen op een jaarbudget van bijna tachtig miljoen euro.

Vooral de theatersector zou worden getroffen. De Theatercompagnie (huidige gemeentesubsidie: vijf ton euro), het per 2005 te verzelfstandigen Rozentheater, De Nieuw Amsterdam (DNA, 1,7 ton), en het Internationale Theaterschoolfestival (ITs, 49.000 euro) zouden de gemeentesubsidies kwijtraken. Arthur Sonnen, directeur van het Theaterfestival, wil niet reageren op het bericht in de Volkskrant dat ook hij zijn subsidie zou verliezen.

ITs-Directeur Jacqueline van Benthem: ,,De raad vindt dat wij niet meer moeten selecteren, dat we álle schoolvoorstellingen moeten laten zien. Maar dat kan helemaal niet, dit jaar hebben we over de honderd aanmeldingen. Overigens kan ik me niet voorstellen dat Belliot dit advies overneemt, ze is heel erg vóór het ITs. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed afloopt.''

Gerrit Wijnhoud, directeur van theatergezelschap én vooropleiding DNA, klaagt over de slordigheid van het concept pre-advies: ,,De raad was negatief over onze opleiding, terwijl die niet door de gemeente maar door het rijk wordt gefinancierd. Het is hun zaak helemaal niet. Verder hebben ze alleen maar onze laatste voorstelling gezien.''

Ook de musea liggen onder vuur. De raad wil dat de subsidies van de Beurs van Berlage (160.000 euro), het Pianola Museum (27.200 euro), het Fotografie Museum Amsterdam (FOAM, 363.000 euro) en het Amsterdams Centrum voor Fotografie (ACF, 140.000 euro) geheel worden ingetrokken. Volgens ACF-directeur Bob van den Berg zou dat het eind van zijn instelling betekenen. ,,Vier jaar geleden was de Kunstraad nog vol lof. Maar wij zijn sindsdien niet iets wezenlijk anders gaan doen. Het voornaamste argument van de raad is dat er in Amsterdam te veel overlapping is wat betreft foto-instellingen. Ontstaat in Amsterdam eindelijk een infrastructuur op fotografiegebied, trekt de kunstraad aan de bel. Wil Amsterdam die fotografie soms niet?''

Ook FOAM-directeur Marloes Krijnen noemt de plannen onbegrijpelijk. ,,Toen wij twee jaar geleden begonnen, reageerde de wethouder met veel enthousiasme op onze plannen. Ons geschatte bezoekersaantal van 33.000 werd zelfs bijna verdubbeld. Dit is een enorme schrik, maar juist omdat het advies zo extreem is, heb ik goede hoop dat de wethouder het naast zich neerlegt.''

Volgens een woordvoerder van de Beurs van Berlage betekent het inhouden van de subsidie dat de instelling zal moeten stoppen met het organiseren van tentoonstellingen. Het Pianolamuseum zegt te vrezen voor zijn voortbestaan indien de pre-adviezen worden overgenomen. ,,We werken al met een minimaal budget, als daar meer dan de helft van moet worden ingeleverd, wordt het moeilijk om de boel draaiende te houden, aldus een conservator. Het Stedelijk Museum, dat gekort zou worden op het aankoopbudget, wil niet reageren. ,,Wij wachten met een reactie tot het definitieve advies gegeven is'', aldus woordvoerder Jelle Bouwhuis.

Verschillende instellingen staan verder op de lijst om flink gekort te worden. Theater Carré zou eenderde van de gemeentesubsidie van 1.1 miljoen euro kwijtraken. Het Concertgebouworkest zou een half miljoen euro moeten inleveren. Een woordvoerder: ,,De raad maakt verkeerde inschattingen, topkunst kost geld.'' Bert Janmaat, secretaris van de Amsterdamse Kunstraad, wil de berichten niet bevestigen: ,,Wij adviseren de wethouder, daarvóór doen wij geen mededelingen. Wat nu naar buiten wordt gebracht, zijn slechts mogelijke ideeën die misschien wel uitgevoerd worden. Maar alleen cijfers zonder onderbouwing zeggen niets.''