Brazilië maakt ruzie met het IAEA

De regering van Brazilië weigert – volgens The Washington Post – inspecteurs van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) toe te laten tot een installatie voor de verrijking van uranium die gebouwd wordt bij Rio de Janeiro. Brazilië vindt controle overbodig omdat in de centrale alleen uranium wordt verrijkt voor kernenergie en niet voor kernwapens. Bij eerdere controles hadden de atoominspecteurs niet alles te zien gekregen omdat Brazilië zich het recht voorbehoudt `technologische doorbraken' te beschermen.