Ambassade Berlijn 2

De hoger uitgevallen bouwkosten van de nieuwe Nederlandse ambassade in Berlijn betekenen 24 miljoen euro extra voor de belastingbetaler. Nog erger was de melding dat als enige consequentie voor dit foutje Buitenlandse Zaken een niet nader toegelichte voorziening heeft getroffen.

Aan het belang van deze glazen kubus twijfel ik niet. Daarom ga ik ervan uit dat Buitenlandse Zaken met een dergelijke niet nader toegelichte voorziening zal komen voor de voorgestelde 7,5 miljoen euro bezuiniging op de orkesten van de Muziekcentrum voor de Omroep (slechts 30 procent van de glazen kubus). En dat terwijl deze orkesten bekendheid en aanzien genieten over geheel Europa.

    • Ron Ford