Ambassade Berlijn 1

Met verbijstering heb ik kennis genomen van de overschrijding van de bouwkosten van de Berlijnse ambassade met 70 procent. Met al zijn diplomatieke gaven kan minister Bot geen beroep doen op de bijzondere relatie met Duitsland om een dergelijke overschrijding te rechtvaardigen. Blijkbaar rechtvaardigt die bijzondere relatie een bijzonder budget dat je daarom, vooraf, een bedrag van bijvoorbeeld 50 miljoen euro daarvoor beschikbaar stelt in plaats van 33 miljoen voor een `gewone' ambassade. Maar achteraf, terwijl het ontwerp alle stadia doorloopt van voorlopig ontwerp tot aanbestedingsgereed ontwerp, kun je niet meer aankomen met die speciale relatie. Hier kan alleen sprake zijn van verregaande ondeskundigheid op bouw-financieel gebied bij een of meer partijen. Welke partijen kan niet uit het bericht opgemaakt worden, maar de bijzondere relatie met ons buurland kan hoe dan ook niet hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

    • Ir. O. Sluizer