Werkgevers staken overleg bouw-CAO

Het CAO-overleg in de bouw is gisteren vastgelopen. Volgens de werkgevers was ,,realistisch overleg niet mogelijk''. Volgens hen is ,,voortzetting van het overleg op deze wijze zinloos en verspilling van tijd en energie.'' De vakbonden kwamen volgens de werkgevers met eisen die tot een forse stijging van de loonkosten zou leiden. De bonden verdenken de werkgevers ervan misbruik te willen maken van de economische situatie. In het Najaarskkoord werd al afgesproken dat de lonen dit en volgend jaar niet of nauwelijks stijgen. ,,Het lijkt erop dat ze de werknemers in de bouw een poot willen uittrekken'', meent bestuurder J. Slok van Hout- en Bouwbond CNV.