Webcongres: Is het tijd voor een nieuw volkslied?

Bij gelegenheden waar het Wilhelmus gezongen wordt, blijkt nogal eens dat een groot deel van de bevolking de tekst van het volkslied niet kent. Is het te moeilijk? Te ouderwets? Wordt het niet eens tijd dat er iets nieuws wordt geschreven?

Adriana Verpalen, Amsterdam: ,,Het lijk me prima een nieuw volkslied te ontwikkelen. En dan inderdaad een dat door iedereen graag uit volle borst wordt meegezongen. Maar het mooist zou zijn als we een volkslied als een fenomeen van het verleden zouden beschouwen, toen nationalistische gevoelens nog een grotere rol speelden dan het gevoel een wereldburger te zijn.''

Puck M. de Laat, Horst: ,,Het zou, in donkere tijden, best eens wat vrolijker mogen, met een wat pakkender tekst, die werkelijk over ons land gaat, over wat er leeft in de harten van onze landgenoten. Het Wilhelmus is zo'n pompeus lied, dat bijna in alle andere landen verschrikkelijk vals gespeeld wordt. Ik schaam me soms als ik zie dat bij voetbalwedstrijden de Nederlandse spelers hun eigen volkslied niet kennen.''

Ingrid Petiet, Zwolle: ,,Er ligt een volmaakt lied te wachten op de status van 'Volkslied'. Het oude, vertrouwde en niet moeilijke: Ik hou van Holland/ Landje aan de Zuiderzee/ Een stukje Holland/ Neem ik in mijn hart steeds mee. Nederlandlievend? Ja. Nationalistisch? Nee.''

Dolly Bellefleur, Amsterdam: ,,Ik zou graag zien dat de melodie behouden blijft, maar dat de tekst wordt aangepast aan deze tijd. Wanneer ook de melodie verloren zou gaan zou ik mij echt ontredderd voelen. In een ontzuild Nederland vormt het huidige volkslied, naast de monarchie, een van de laatste bindmiddelen van onze samenleving. Ik kan het niet verklaren maar als een Nederlandse sportvrouw of sportman het erepodium bestijgt en het volkslied klinkt moet ik slikken.''

Piet Buwalda, Den Haag: ,,Het Wilhelmus is een van de belangrijkste nationale symbolen die we hebben. Het vertegenwoordigt voor de oudste generatie bovendien de herinnering aan de eenheid van de overgrote meerderheid van ons volk in de afwijzing van het nazidom tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet vervangen dus. Maar wel moet hoognodig over de tekst worden gediscussieerd, want die is voor een groot deel onzinnig en kan vrij simpel worden aangepast.''

J.L. van Os, Voorburg: ,,Een nieuw volkslied is een slechte oplossing, helaas wel typerend voor deze tijd waarin men denkt dat alles beter moet en kan. Bij vervanging gaat een prachtige melodie en een tekst met historische waarde verloren, met een grote kans dat een nieuw lied zonder die achtergrond nog minder aanslaat. Wel is denkbaar dat een neerlandicus kans ziet enkele woorden aan te passen die niet of minder bij deze tijd horen.''

Michelle Essink, Nijmegen: ,,Als er steeds veranderd wordt van volkslied, kan je niet echt meer van een volkslied spreken. Er moet een band zijn met het (gezamenlijke) verleden. De teksten `van Duitsen bloed' en `de koning van Hispanje' zijn een onderdeel van het verleden van ons volk. Voor degenen die zich daadwerkelijk als Nederlands staatsburger willen beschouwen, is het ook belangrijk om wat van dat verleden te weten en te begrijpen.''

André Delpeut, Baarle Nassau: ,,Het Wilhelmus is wat mij betreft net zo onlosmakelijk verbonden aan het Nederlandse volk als ons vorstenhuis. Zodra we een republiek zijn is het tijd voor een nieuw volkslied.''

Geeske Boulouize, Lelystad: ,,Het Wilhelmus maakt deel uit van een belangrijk stukje cultureel erfgoed en moet zijn tekst en melodie behouden. Zelfs al zou Nederland een republiek worden, dan moet het Wilhelmus blijven. Het zou mij aan mijn hart gaan wanneer het volkslied zou veranderen in een politiek correct stukje muzak.''

Violette van Heek, Amsterdam: ,,Het feit dat een groot deel van de Nederlandse bevolking het niet zingt of niet kan zingen, is geen reden om over te stappen op een ander volkslied. Als iedereen standaard op school het volkslied onderwezen en uitgelegd krijgt, zal het merendeel van de argumenten voor het wijzigen verstommen.''

Ad el Haji, Rotterdam: ,,Het Wilhelmus is poëtisch gezien een mooi gedicht. Dat steeds minder mensen het kennen, zegt meer over de mensen dan over het gedicht zelf. Als wij het nu aanpassen, doet zich de vraag voor naar welk hedendaags heldenepos wij moeten verwijzen. Ik weet er niet zo gauw een en ik zie al helemaal geen rol weggelegd voor een politiek debat.''

Maarten de Klerk, Leiden: ,,Als het Wilhelmus al in de vergetelheid raakt, hoe zal het een product van 21ste-eeuwse nieuwlichterij dan wel niet vergaan? Laten we in Nederland nu eens beginnen met het koesteren van onze vaderlandse geschiedenis, in plaats van deze in hoog tempo verder te verkwanselen. Dat het gros van de bevolking zich niet aangesproken voelt door deze geschiedenis, doet aan de relevantie ervan niets af, maar zegt veeleer iets over de gebrekkigheid van opvoeding en onderwijs.'' Maurice Ackermans, 's-Hertogenbosch: ,,Het Wilhelmus (mooie melodie, sterke tekst) roept tenminste nog enig nationaal gevoel op in dit onderhand fors verscheurde land. Het zou juist veel vaker gezongen moeten worden en op scholen aangeleerd. Kijk hoe de Amerikanen omgaan met hun volkslied! Dat de tekst van onze nationale hymne hier en daar wat vreemde strofen kent is geen enkel bezwaar. Op de dag van de bijzetting van Juliana woonde ik 's avonds een operavoorstelling bij in de schouwburg. Die begon met het spelen van het Wilhelmus. Als één man rezen duizend bezoekers omhoog en zongen uit volle borst mee. Golf van ontroering, brok in de keel. Zo hoort het!''