VROM en Servatius onderzoeken project in Luik

Minister Dekker (VROM) en de Maastrichtse woonstichting Servatius hebben gisteren afgesproken een onderzoek te doen naar een bouwproject van de corporatie in Luik. Zolang het onderzoek loopt, zijn alle gerechtelijke procedures over en weer opgeschort. Het gesprek van gisteren kwam tot stand op aandringen van de bestuursrechter in Maastricht. Voor de bestuursrechter diende dinsdag een kort geding dat Servatius had aangespannen tegen Dekker, die met een dwangsom van 2,6 miljoen euro dreigt als Servatius de bouw van 88 huur- en koopwoningen in Luik niet stillegt. Dekker is van oordeel dat woningstichtingen niet actief mogen zijn in het buitenland. Als beide partijen na het onderzoek tot de conclusie komen dat het bouwproject in België moet worden gestaakt, stoot de woningstichting de woningen direct na oplevering in de herfst van 2005 af.