Selectie aan de poort kan gunstig voor student zijn 3

3De universiteit van Leiden wil in de toekomst haar eerstejaars gaan selecteren, ze denkt daarmee beter onderwijs af te kunnen leveren. In het redactioneel commentaar `Leiden als voorbeeld' (24 maart) wordt gesteld dat de democratisering van de universiteiten een zekere tweedeling ook noodzakelijk maakt. Het talent dient toponderwijs te krijgen, de middenmoot kan in een schools systeem efficiënt worden opgeleid. Deze droom van de Leidse collegevoorzitter getuigt van een nauw blikveld en een zeer denigrerende visie op studenten. Waarom zou je een middenmoot in een schools systeem willen opleiden? Wat heeft een maatschappij aan middelmatige semi-academici? De enige die daar wijzer van wordt, is de universiteit zelf, en dan slechts in financiële zin. Zolang universiteiten nog worden gestimuleerd om met een steeds krapper budget zoveel mogelijk studenten zo snel mogelijk een diploma door de strot te duwen, moet je als universiteit een heel rechte rug hebben om niet toe te geven aan deze druk.

Niet de democratisering van het hoger onderwijs heeft tot de bekritiseerde niveaudaling geleid, maar de financieringswijze, waardoor niet de kwaliteit maar vooral de kwantiteit van het onderwijs bepalend werd. Voor goed onderwijs heb je geen selectie nodig, maar goed onderwijs.

    • Marcel Spruit
    • Student Sociale Geografie