Selectie aan de poort kan gunstig voor student zijn 2

2Tot mijn verbazing wordt in een bericht (25 maart) over het Leidse selectie-voorstel beweerd dat studentenorganisaties pleiten voor het verlaging van toelatingseisen tot havo-diploma's, waardoor verschoolsing zou optreden.

Ik weet niet welke studentenorganisaties de auteur bedoeld en wanneer deze informatie moet zijn opgedaan maar het is in elk geval onjuist. Wij pleiten niet voor verschoolsing en verlaging van toelatingseisen. We pleiten juist voor kwalitatief goed hoger onderwijs. Het systeem zoals we dat nu kennen heeft de diploma's van het voortgezet onderwijs als selectiecriteria. Die zouden in principe goed moeten zijn als waarborg van de kwaliteit van de instroom in het hoger onderwijs. Als blijkt dat we daarop niet kunnen vertrouwen moeten we goed kijken waarom niet en waardoor dat komt. De aanpak moet dan ook plaatsvinden in het voortgezet onderwijs.

    • Liobe Kamminga
    • Voorzitter Iso