Medaillon

Op gevaar af de 105de te zijn die u attent maakt op een kleine vergissing, doe ik toch de moeite daartoe, overwegende dat mijn 104 voorgangers de eer aan de volgende lezer laten.

In het interview met Miek de Kanter-Von Mühlen over haar eeuw met prinses Juliana vermeldt u dat de deelnemers aan het kerstfeest in 1910 op paleis Noordeinde ter herinnering een medaillon kregen met het opschrift `PX 1910'. De foto lijkt u gelijk te geven. Toch dient u te zeggen `XP' en dan nog liever meteen in het Grieks `chi' `rho', de eerste twee letters van de naam Christus: Chr. in het Nederlands gespeld. Sinds de derde eeuw werden deze letters al gebruikt als min of meer geheim teken waaraan Christenen elkaar herkenden. In Romeinse catacomben vindt u dit symbool in veelvoud. Om maar niet te spreken over de letterlijk ontelbare grafstenen die sindsdien overal ter wereld de laatste rustplaats kenmerken van Christenen.