Magna Carta als voorbeeld voor Europese Grondwet

In NRC Handelsblad van 25 maart wordt het overleg van Al-Qaeda-advocaten in Londen vermeld. In het verhaal wordt de Magna Carta aangehaald en het artikel daarin dat zegt dat niemand zomaar gevangen gezet kan worden. Ook onze eigen Grondwet kent die bepaling in artikel 15, net als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in artikel 9 en de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens in artikel 5. Zij ontbreekt volkomen in het Handvest van de grondrechten van Europese Unie, deel II van de voorgestelde Grondwet van de EU.

De Europese Grondwet zoals die nu voorligt, breekt met één van de belangrijkste grondbeginselen van de rechtsstaat. De Europese Unie zet zich daarmee op een glijbaan om zelf één groot Guantánamo Bay te worden. Temeer, daar in deel III van diezelfde Europese Grondwet wel erg veel aandacht wordt besteed aan bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit. Dat uitgerekend dít grondrecht stilletjes is verdwenen, stemt mij uitermate achterdochtig.

    • Drs W.J. Angenent