LPF wil contract voor immigranten

Immigranten moeten bij hun toelating voortaan een `Nederlander-contract' ondertekenen waarin zij zich verbinden aan Nederlandse normen en waarden. Ze moeten afstand doen van niet-westerse normen zoals het achterstellen van vrouwen. Als zij zich daar niet aan houden, worden zij uitgezet.

Dat stelt de LPF voor in een gisteren uitgebracht `deltaplan' over integratie, onder de titel De moeite waard om Nederlander te zijn. De LPF wil verder de toegang tot sociale verzekeringen reserveren voor Nederlanders. Buitenlanders kunnen de Nederlandse nationaliteit pas aanvragen ,,na tien jaar hard werken en goed burgerschap''. Bij hun naturalisatie moeten zij hun andere nationaliteit opgeven en plechtig verklaren zich aan de wet te houden.

Na VVD, CDA, GroenLinks en PvdA is de LPF de vijfde partij die met nieuwe voorstellen komt voor de integratie van immigranten in de samenleving. De LPF doet de meest vergaande voorstellen. Daarmee beoogt de LPF van Nederland ,,weer een samenleving te maken''. Nu is het ,,geen samenleving'' meer, omdat niet wordt voldaan aan ,,de essentiële voorwaarden'' daarvoor, zoals een gedeelde taal, gedeelde normen en waarden en een ,,door de hele bevolking gedeeld gevoel van één nationaliteit.'' Dat wil de LPF herstellen. Verder wil de partij, om ,,gezinsvorming vanuit het buitenland te ontmoedigen'' een wachttijd van drie jaar invoeren tussen aanvraag voor immigratie en inwilliging. Daardoor kan de wettelijke leeftijdseis van 21 jaar voor huwelijksmigratie volgens de LPF legaal tot 24 jaar worden opgerekt.