Kiesstelsel De Graaf afgekeurd

CDA, VVD en PvdA hebben alternatieve ideeën ontwikkeld voor een nieuw kiesstelsel, omdat zij de voorstellen van minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) slecht vinden. Zij eisen dat De Graaf maandag, bij het Kamerdebat over het nieuwe kiesstelsel, belooft zijn voorstellen aan te passen en alternatieven te ontwikkelen of over te nemen.

CDA en PvdA zijn voor de invoering van districtzetels in de Tweede Kamer, maar willen een systeem met een zetel per district. Het CDA wil dertig enkelvoudige districten, de PvdA 75. De Graaf stelt voor het land te verdelen in ongeveer twintig districten met twee tot zes zetels per district. Zo wil het kabinet garanderen dat alle partijen regiozetels krijgen.

De voornaamste bezwaren in de Tweede Kamer gelden het ingewikkelde karakter van De Graafs voorstellen en de twijfel of zij leiden tot het doel, een sterkere band tussen kiezer en gekozene. De VVD twijfelt tussen drie alternatieven, waaronder, heel nadrukkelijk, zegt VVD-Kamerlid Luchtenveld, een variant met negentien districtslijsten met steeds dezelfde landelijke lijsttrekker en een regionale ,,running mate''.

De Graaf heeft gisteren na de wekelijkse ministerraad laten weten open te staan voor alternatieven, als deze binnen de afspraken van het regeerakkoord passen. Dat betekent dat er geen grondwetswijziging voor nodig mag zijn en het nieuwe stelsel in 2007 in werking kan treden.