`Invoering volgens boekje'

Ondanks vragen en klachten van veel bedrijven over het Europees ladderverbod, reageren de betrokken brancheorganisaties positief op de wetgeving van het kabinet over het gebruik van ladders. Belangrijke reden is dat Nederland geen extra, eigen regels heeft toegevoegd aan de Europese richtlijn, zoals soms gebeurt. ,,De invoering is volgens het boekje gegaan'', zegt Bob Koning van werkgeversvereniging VNO-NCW.

Een andere reden is dat de sector in een vroeg stadium bij de invoering van de Nederlandse wetgeving werd betrokken. Secretaris P. Hecker van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven vertelt: ,,Wij hadden zelf al, als branche, een notitie opgesteld over het verbeteren van de veiligheid bij het werken op hoogte. De nieuwe regels sluiten daar goed bij aan. Wel hebben we in 1999 geageerd tegen de Brusselse plannen over de richtlijn over het werken op hoogte die er toen aan zat te komen. Toen hebben wij gezegd: Help, de ladder wordt verboden. Maar dat deden we vooral om de branche in beweging te krijgen. Het resultaat is nu dat wij zelf die notitie hebben opgesteld, en niet overvallen worden door de nieuwe regels. Als Brussel niet met deze richtlijn gekomen was, had Nederland zelf regels gemaakt voor het werken op hoogte.''

Toch zijn er ook kritische geluiden te beluisteren. E. Kruiderink, directeur van schildersbranchevereniging FOSAG, zegt: ,,De schilder zal zich iedere keer als hij een ladder neerzet moeten afvragen of dat mag. Hij moet telkens zelf bekijken of een van de uitzonderingen op het ladderverbod van toepassing is.'' De branchevereniging heeft inmiddels een checklist voor schilders opgesteld om te bepalen of laddergebruik is toegestaan.

Verder helpt zijn vereniging kleinere bedrijven die dure hoogwerkers niet kunnen betalen, het gezamenlijk gebruik van dergelijk materiaal te organiseren. Dat verloopt via een aparte vennootschap die de hoogwerker in eigendom heeft. ,,De bedrijven kunnen die tegen kostprijs huren.''

In andere Europese lidstaten heeft de ladderrichtlijn tot nu toe weinig ophef veroorzaakt, behalve in het Verenigd Koninkrijk. De conservatieve Britse pers liet veronruste recreatieverenigingen aan het woord. Die zijn bang dat gidsen die bergbeklimmers begeleiden, straks steigers de bergen op moeten zeulen.

In Italië zeggen betrokken departementen van niets te weten of verwijzen naar elkaar. VNO-NCW-woordvoerder Koning noemt op grond van zijn contacten met werkgeversverenigingen elders Italië, Spanje, Griekenland en Belgie als EU-lidstaten waar dergelijke maatregelen – streng of niet – vrij geruisloos worden ingevoerd omdat ze toch niet of nauwelijks worden gehandhaafd.

Ook in Duitsland is er tot nu toe geen rumoer, zegt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken in Berlijn, maar hij voegt eraan toe dat dit nog kan komen als er bredere bekendheid aan de `ladderrichtlijn' van de EU wordt gegeven.