Ik laat een oud mens niet barsten

Toen mijn vader twaalf jaar geleden overleed, was mijn moeder geestelijk en lichamelijk een wrak. Daarom gaf ik toen mijn baan op (mijn vrouw bleef werken) en ben fulltime voor haar gaan zorgen. Twaalf jaar lang, totdat zij overleed. Geen van haar andere kinderen stak een hand uit. Zij zijn doorgegaan met hun leven en carrières. Ik deed dat voor mijn moeder, omdat ik vind dat je een oud mens niet kan laten barsten. Zelf heb ik nog een kind, waar ik ook voor zorgde. Mijn vraag is deze: mijn mede-erfgenamen bezitten nogal wat geld, ik niet. Kan ik hen vragen, of via de rechter eisen, dat zij mij een deel van de aanzienlijke erfenis geven als zijnde gederfde inkomsten? Mijn redenatie is als volgt: had ik haar toen ook laten stikken, dan had zij naar een verzorgingstehuis gemoeten. In die tijd moest je eerst je eigen vermogen `opeten'. Tel je dat bij elkaar op, dan was haar vermogen nu aanzienlijk kleiner geweest voor mijn mede-erfgenamen.

(J. de K.)

U kunt niets eisen, lijkt mij, maar alleen in familiair overleg tot een schikking zien te komen. Misschien onder leiding van een onafhankelijke buitenstaander. U ontwaakt wel rijkelijk laat. U kon u moeder toch een bedrag voor de verzorging in rekening brengen?