Historie van het Olympisch vuur blijft een vraagteken

In het artikel `Eerste (Olympische) fakkeltocht was nazi-propagandastunt' (NRC Handelsblad, 24 maart) wordt ook even ingegaan op de historie van het Olympisch vuur, waarvan Amsterdam bij de Spelen van 1928 de primeur had. De auteur van het stuk schrijft dat het vuur een initiatief was van baron de Coubertin, de stichter van de moderne Olympische Spelen. Dat is verrassend nieuws waarvoor hij hopelijk de bewijzen kan leveren.

Tot dusver hebben Olympische vorsers vergeefs geprobeerd te achterhalen van wie het idee voor het Olympisch vuur is geweest. Eigen naspeuringen hebben mij niet verder gebracht dan het vermoeden dat het uit de koker kwam van Jan Wils, de architect van het Olympisch stadion in Amsterdam, omdat hij bij zijn ontwerp werkelijk alles in eigen hand hield. Maar een bewijs ervoor heb ik niet gevonden.

Tot slot nog dit: de auteur van het artikel vermeldt dat de initiatiefnemer van de fakkeltocht in 1936, Carl Diem, zelf als hardloper aan de Spelen heeft deelgenomen. Dat is onjuist.

Diem (overigens geen nazi, veeleer een opportunist) was alleen als Duits functionaris bij diverse Spelen betrokken. Ook zet ik een vraagteken bij de opmerking dat de fakkeltocht in 1936 een nazi-propagandastunt was. Toch wel merkwaardig dat de organisatoren van alle volgende Spelen de fakkeltocht ongewijzigd hebben overgenomen.

    • R.D. Paauw
    • Oud-Archivaris Nederlandsch Olympisch Comité