Grote kinderen, grote zorgen?

Onze zoon (40, gescheiden, kind van 10) kan niet met geld omgaan. Hij verdient geld als water met zijn eigen bedrijf en geeft dat allemaal uit. Ik verwacht dat het weer helemaal mis zal gaan. Wij willen wat voor hem te sparen, voor nood. Nu 8.000 euro ineens en daarna 600 euro per maand; totaal ongeveer 25.000 euro in de komende twee jaar. We zijn bereid daarvoor schenkingsrecht te betalen, en de rente bij ons op te geven, maar willen natuurlijk niet dat hij dit weet. Zijn zus steunden wij op dezelfde manier, bij de aanschaf van haar huis. En gelijke monniken, gelijke kappen.

(M. D. - van A.)

Maak het niet moeilijker dan nodig is. U spaart gewoon geld in uw belaste box 3, de rente hoeft u niet op te geven. Daar merkt uw zoon allemaal niets van, hooguit dat hij van u geen koekje meer bij de thee krijgt. In geval van nood schenkt u hem wat geld, eventueel belast. Of u hem daarmee helpt, is een andere kwestie. De investering in een eigen huis levert meer financieel plezier op dan een schenking in geld, die als sneeuw voor de zon kan verdwijnen.

    • Adriaan Hiele