EU dreigt Nederland met een `rode kaart'

Eurocommissaris Pedro Solbes (Economische en Monetaire Zaken) wil de rode kaart trekken voor Nederland, omdat het een te groot financieringstekort heeft.

Nederland overschreed in 2003 de norm van het Europese Stabiliteits- en Groeipact die voorschrijft dat het tekort niet hoger dan 3 procent mag zijn in landen die tot de eurozone horen. De `excessief-tekortprocedure', die Solbes in gang wil zetten, kan uiteindelijk leiden tot sancties tegen Nederland, bijvoorbeeld een zware boete. De procedure zal alleen worden gestaakt als het kabinet er de komende maanden in slaagt concrete maatregelen te nemen die het tekort weer onder de 3-procentsnorm brengen.

Dit hebben hoge functionarissen van de Europese Commissie gisteren tegenover deze krant verklaard in de marge van een informele tweedaagse bijeenkomst van de EU-ministers van Financiën in het Ierse Punchestown. Solbes zelf wilde nog niet zeggen of hij voor Nederland de rode kaart trekt. Hij verwees naar de voorjaarsprognoses van de Europese Commissie die woensdag worden gepresenteerd.

Minister Zalm (Financiën) verzekerde gisteren zijn collega-ministers dat het kabinet maatregelen zal nemen om het tekort in 2004 ,,onder de 3 procent te brengen''. Zijn woordvoerder zei dat de bewindsman ,,niet verrast'' zou zijn door een rode kaart van de Europese Commissie.

Hoge Commissiefunctionarissen lieten weten dat Brussel de druk op Nederland zal handhaven om extra maatregelen te nemen. ,,Dat is onze opdracht'', aldus een van hen. ,,Het hangt er vervolgens vanaf of de ombuigingsmaatregelen afdoende zijn.'' Het Nederlandse budgettekort kwam in 2003 uit op 3,2 procent van het bruto binnenlands product. Zonder extra maatregelen komt het tekort in 2004 op 3,3 procent uit. Volgens de regels van het pact moet het onder de 3 procent worden gebracht in het jaar nadat het excessief tekort is geconstateerd, dus in 2005.

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben al gezegd dat nu genoeg is bezuinigd. Maar ook de financieel woordvoerder van regeringspartij CDA, De Nerée, zei onlangs dat ,,de rek er zo langzamerhand uit is''.

Volgens de hoge Commissiefunctionarissen zal Solbes een rapport voorbereiden over de Nederlandse budgetsituatie, na de bekendmaking van de economische prognoses voor de eurozone. Dat rapport kan in mei aan de orde komen in de Ecofin-raad van EU-ministers. In de maanden daarna moet dan formeel worden vastgesteld of voor Nederland sprake is van een `excessief tekort'. Indien het kabinet dan al concrete ombuigingsmaatregelen heeft genomen, kan de excessief-tekortprocedure alsnog worden stopgezet. Specifieke aanbevelingen aan Nederland, zoals bij de excessieve tekorten van Duitsland en Frankrijk, hoeven dan niet meer te volgen. ,,Voortzetting van de procedure gaat niet automatisch'', onderstreepte een Commissiefunctionaris.

    • Hans Buddingh'