Eigenwoningforfait en erfpacht

In hoeverre moet ik vanaf 1 januari 2005 het eigenwoningforfait nog bij mijn inkomen in box 1 tellen, wanneer ik geen hypotheek meer heb, maar ik nog wel jaarlijks erfpacht betaal?

(M. J.)

Hebt u geen hypotheek meer, maar betaalt u wel erfpacht, dan moet u het forfait geheel of gedeeltelijk blijven opvoeren, afhankelijk van de omvang van de erfpacht.