Debatten op websites waaieren breed uit

Hoogleraar rechtsfilosofie en columnist Paul Cliteur kondigde vorige week aan omstreden onderwerpen zoals integratie en islam te mijden en minder te gaan optreden in de media. Hij deed dat na `demoniserende' kritiek van andere columnisten, die hem in een extreem-rechtse hoek zouden duwen, en na kritische opmerkingen van officiële instanties. Cliteurs besluit, door sommigen capitulatie genoemd, leidde tot een heftig debat onder opinion leaders en stukjesschrijvers.

Een van de aanleidingen voor zijn besluit was een passage in een rapport van de AIVD, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, over ongewenste inlichtingenactiviteiten in Nederland. Het rapport staat op www.aivd.nl. Op deze site staan meer rapporten en brochures van de AIVD, die valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. De site oogt even keurig en overzichtelijk als veel andere overheidspublicaties.

Cliteur was columnist bij het tv-programma Buitenhof, maar houdt daar binnenkort mee op. Zijn bijdragen aan het programma zijn op www.buitenhoftv.nl terug te zien, evenals het interview waarin hij zijn besluit om te stoppen toelicht.

Een geestverwant van Cliteur, Bart Jan Spruyt, meldde deze week dat hij sinds anderhalf jaar regelmatig bedreigd wordt door `links-radicalen'. Spruyt is directeur van de Edmund Burke Stichting, het Nederlandse discussieplatform voor het conservatisme. Op de site www.burkestichting.nl zijn onder andere artikelen en mediaoptredens van medewerkers van de stichting te vinden, maar de meest recente bijdrage dateert van januari. Van de nu lopende discussie ontbreekt elk spoor.

Even gedegen – en weinig urgent – zijn de sites van de wetenschappelijke bureaus van de grote politieke partijen, zoals de Teldersstichting (VVD) en de Wiardi Beckman Stichting (PvdA). Deze bureaus zijn te vinden via de sites van de desbetreffende partijen.

Het debat op internet waaiert breed uit. Er bestaan talloze sites waarop de meest uiteenlopende thema's en onderwerpen aan de orde worden gesteld, waarover vervolgens iedereen naar hartelust kan meepraten. Een bruikbare ingang naar deze bonte debatcultuur is www.debat.pagina.nl, een startpagina met talrijke verwijzingen. Pogingen om discussies over actuele kwesties enigszins te structureren zijn vooral te vinden op sites van debatcentra, zoals De Balie in Amsterdam of Tumult in Utrecht, de publieke omroepen (via www.omroep.nl of bijvoorbeeld www.debatplaats.vara.nl) en van kranten. Zo heeft de Volkskrant op internet een Forum Online, Trouw een Podium en deze krant sinds enkele maanden een Webcongres.

www.buitenhoftv.nl, www.aivd.nl, www.debat.pagina.nl.

    • Hans van Laarhoven