Blauwe Baret 1

Dat er onvoldoende nazorg is, na thuiskomst van militairen die bij vredesoperaties zijn uitgezonden, is al diverse malen ter sprake gebracht. Het artikel `Red de blauwe baret' (Z, 27 maart) laat dat gebrek aan goede nazorg nog eens duidelijk zien. Maar een goede nazorg hangt ook nauw samen met een goede voorbereiding. Hoe beter de voorbereiding is, hoe eenvoudiger de nazorg kan zijn.

Als je over de ervaringen van blauwe baret Barry Hofstede leest, rijst de vraag of de voorbereiding wel goed is geweest. Militairen zijn opgeleid om oorlog te voeren. Bij vredesoperaties moeten ze twee andere taken uitvoeren: partijen uit elkaar houden en helpen om vrede te stichten. Zij krijgen daarvoor bijscholing.

Maar is het langzamerhand niet nodig dat er voor elke nieuwe categorie van activiteiten een opleiding wordt gecreëerd? Om oorlog te voeren een opleiding voor soldaten, voor vredesoperaties waarbij partijen uit elkaar moeten worden gehouden een opleiding voor bemiddelaar, en voor vredeszaken een opleiding voor vredeswerker?