Binationaal huwelijk kan verbanning betekenen 2

2Economie en filosofie laten zich moeilijk paren, zoals Paul de Beer en Jola Jakson weer eens bewijzen in hun pleidooi voor verzakelijking van de huwelijksimmigratie. Volgens De Beer en Jakson moeten we af van de romantiek dat iedereen het recht heeft samen met de partner van zijn keuze te leven. Nederland heeft echter door plechtige ondertekening van de Universele en Europese Verklaringen van de Rechten van de Mens dit recht als onvervreemdbaar erkend. Bovendien garandeert artikel 1 van de Grondwet de gelijkheid van iedereen op Nederlandse bodem. Het is sjoemelen met die mensenrechten als alleen voor binationale paren de huwelijksleeftijd wordt verhoogd en alleen aan hen inkomenseisen worden gesteld.

Wat De Beer en Jakson niet willen weten is dat Turkse en Marokkaanse bruiden slechts een minderheid van de huwelijksimmigratie zijn. De overgrote meerderheid betreft partners van uiterst autochtone Nederlanders. Het is ook niet waar dat het om eenrichtingsverkeer gaat. Het kenterende migratiesaldo geeft aan dat nu al jonge ondernemende Nederlanders met hun partner maar in het buitenland blijven, omdat zij tot hun verbijstering wegens een binationaal huwelijk door hun vaderland verbannen zijn.