Binationaal huwelijk kan verbanning betekenen 1

1Het artikel van Paul de Beer en Jola Jakson, 'Huwelijk geen entreebiljet voor Nederland' (NRC Handelsblad, 26 maart) stelt teleur in de voorgestelde oplossing en in inzicht in onze wereld. De instroom van minderontwikkelden als partners voor Nederlanders van Turkse en Marokkaanse afkomst geeft inderdaad problemen.

De oplossing is echter niet onze huwelijksidealen opeens te veranderen. Afgezien van het feit dat het naïef is te denken dat zoiets zomaar kan, horen wetenschappers een menselijke oplossing voor dat probleem te bedenken en geen paniekmaatregelen die onze hele samenleving op de kop zouden zetten.

Beide auteurs werken aan de Universiteit van Amsterdam, die als alle universiteiten razendsnel internationaliseert. Moeten we echt onze Nederlandse studenten waarschuwen dat liefde met buitenlanders verbanning uit ons land ten gevolge kan hebben? Niet alleen krijgen wij steeds meer buitenlandse studenten, de Nederlandse jeugd is ook zeer reislustig en het aantal buitenlandse partners zal in de toekomst dus alleen maar stijgen.

Tenslotte, worden we er werkelijk beter van als jonge Nederlanders opeens ons land moeten verlaten vanwege buitenlandse `ongewenste contacten'? De Nederlandese samenleving zou alleen maar sterker vergrijzen, terwijl wij juist vanwege de vergrijzing jonge buitenlanders nodig hebben. Huwelijksimmigratie is een eenvoudige en goedkope manier om die binnen te halen. De overgrote meerderheid van buitenlandse partners buiten de probleemgroep levert een waardevolle bijdrage aan onze samenleving.

Zij zorgen ook voor een culturele en intellectuele verrijking van onze maatschappij en helpen ons ons gezichtsveld te verbreden. Laten we dat vooral zo houden.