`Bescherm Europese werknemer beter'

Alle werknemers uit landen van de Europese Unie, die tijdelijk in Nederland werken, moeten zich voortaan houden aan de Nederlandse arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse wetgeving, die de detachering regelt van buitenlandse werknemers, moet worden uitgebreid tot alle CAO's.

Dat stelt het Europese Verbond van Vakverenigingen (EVV). De vakbeweging wil met scherpere wetgeving voorkomen dat na de uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei Oost-Europeanen via legale `sluipwegen' tegen lage lonen op de Nederlandse markt oneerlijke concurrentie veroorzaken.

Tot nu toe vallen alleen bouwvakkers, die een tijdelijk project uitvoeren in het buitenland, onder de arbeidsvoorwaarden van het gastland. Al in 1996 besloot de Europese Unie dat er een eind moest komen aan de `export van goedkope arbeidskrachten' door Portugal, Groot-Brittannië, Ierland.

Europese wetgeving moest de oneigenlijke concurrentie tussen lidstaten buiten de deur houden. De wetgeving werd deels ondergraven door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het Hof besliste in 1990 dat het ondernemingen vrijstaat op een project in een ander land eigen werknemers te laten werken tegen arbeidsvoorwaarden die in het thuisland geldig zijn. Het Hof beschouwde dit als een recht van de werkgever in het kader van het vrije dienstenverkeer. Tal van Poolse bedrijven laten op deze manier werknemers tijdelijk in Nederland werken. Dit mag ondanks het feit dat de Nederlandse regering onlangs tijdelijke maatregelen heeft genomen om de toestroom van migranten uit Oost-Europa na 1 mei te verminderen.