Banengroei VS na vier jaren van teruggang

Voor het eerst sinds 2000 heeft de Amerikaanse economie weer banengroei te zien gegeven: 308.000 Amerikanen extra hebben werk. Tegelijk liep het werkloosheidscijfer licht op, van 5,6 naar 5,7 procent.

Het met spanning tegemoet geziene banencijfer, wordt door veel analisten gezien als het sluitstuk van het al langer in gang gezette herstel van de economie. Het is goed nieuws voor de Amerikaanse president Bush wiens herverkiezing in november aanstaande in sterke mate afhangt van het vertrouwen van de kiezers in zijn economische beleid.

De effectenbeurzen in zowel de Verenigde Staten als Europa stegen sterk na bekendmaking van de cijfers. De koersen van de obligaties vielen terug. Het banennieuws zal naar algemene verwachting ertoe leiden dat de Federal Reserve Board (Fed) uit vrees voor oplopende inflatie in een van de komende maanden de rente zal verhogen.

De toename van het aantal banen is een van de hoogste maandcijfers van de laatste tien jaar. In 1994, 1997, 1998 en 2000 waren er enkele maanden waarin het aantal banen per saldo meer groeide. Sinds Bush begin 2000 aantrad, heeft de Amerikaanse economie 1,9 miljoen banen verloren. De eerste helft van 2000 groeide het legioen werkenden nog, maar daarna liep het aantal arbeidsplaatsen fors terug.

Hoewel andere economische indicatoren al langer op herstel stonden, is niet met zekerheid te zeggen waarom het aantal banen nu aantrekt. Relatief mooi weer zou de bouwactiviteit hebben bevorderd, de dienstensector nam veel mensen aan en het einde van de lange supermarktstaking in Californië kunnen van invloed zijn geweest. Het meest hoopgevende teken is dat de werkgelegenheid in de industrie stabiel bleef.

De lichte toename van de werkloosheid met 0,1 procent wordt over het algemeen toegeschreven aan de meer optimistische geluiden over de economie: meer mensen die hadden opgegeven nog werk te vinden, zouden zich nu weer als werkzoekend hebben gemeld. Hoeveel verborgen werkloosheid daar nog onder schuilgaat is niet bekend.

Voor de Democratische presidentskandidaat John Kerry zou het einde van de 'baanloze groei' van de afgelopen maanden betekenen dat hij een sterk argument tegen president Bush verliest. Hij verwelkomde het nieuws gisteren, maar merkte op dat er geen enkele industriebaan is bijgekomen onder Bush. Volgens Kerry ,,beleven veel gezinnen de pijnlijkste herstelfase sinds de Grote Depressie [van de jaren '30]''.

Na de recessie van 1990 en 1991 duurde het veertien maanden voordat het aantal banen in de Verenigde Staten weer op het niveau van vóór de recessie terug was. Dit keer duurt het al 28 maanden en het aantal banen is nog lang niet terug op het punt van het begin van de economische neergang.

    • Marc Chavannes