Asielzoekers verminken vingers

Honderden asielzoekers hebben hun vingers verminkt om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning in Zweden. Volgens de Zweedse autoriteiten kan bij vijf procent van de asielzoekers die sinds januari 2003 zijn binnengekomen, geen leesbare vingerafdruk meer worden genomen. De Europese Unie heeft een databank waarin de vingerafdrukken van alle asielzoekers geregistreerd staan. Als immigratiediensten ontdekken dat een asielzoeker eerder een aanvraag heeft ingediend in een ander land van de Europese Unie, kan deze direct worden weggestuurd. Volgens de Zweedse immigratiedienst gebruiken sommige vluchtelingen scheermesjes, bijtend zuur of gloeiende voorwerpen om hun vingerafdrukken te vernietigen. De Zweden pleiten voor invoering van betere identiteitscontroles.