Afluisterdienst raakt overbelast

Inlichtingendiensten ondervinden grote problemen bij het afluisteren van gesprekken door de explosieve groei van het internationale communicatieverkeer. Dat schrijven onderzoekers Cees Wiebes en Matthew Aid, specialisten op het gebied van veiligheidsdiensten, vandaag in deze krant.

In 1995 bedroeg het volume van het internationale communicatieverkeer 62 miljard minuten, aldus de Internationale Telecommunicatie Unie. In 2003 was dit opgelopen tot meer dan 180 miljard minuten. Die hoeveelheid is niet te verwerken voor afluisterdiensten. Zo verwerkte de Amerikaanse National Security Agency (NSA) eind jaren tachtig nog 20 procent van alle `verbindingsinlichtingen', in het midden van de jaren negentig was dit nog maar 1 procent.

Bovendien zijn terroristen inmiddels dikwijls overgestapt van communicatie via satellieten naar het gebruik van de kortegolfradio, terwijl de inlichtingendiensten in de jaren negentig juist veel van hun wereldomspannende afluisternetwerken voor de kortegolf hebben gesloten. Ook zijn gesprekken die worden gevoerd via de nieuwe glasvezelnetwerken bijna niet te onderscheppen.

Daarnaast groeit het wel te volgen communicatieverkeer zo snel dat er onvoldoende vertalers en analisten beschikbaar zijn. De NSA heeft op dit moment meer dan 2.000 vacatures voor vertalers, aldus Wiebes en Aid. Binnen de Amerikaanse inlichtingendienst zijn medewerkers 115 verschillende talen machtig. Arabisch is geen probleem, maar wel talen als Pashto, Daro, Urdu, Azteeks en Turkmeens, die gebruikt worden in de regio's waar veel aanhangers van Al-Qaeda zich bevinden. In 2001 had de NSA vier medewerkers in dienst die deze talen beheersten. Slechts één van hen sprak Pashto, de belangrijkste taal in Pakistan en Afghanistan.

Een ander probleem is de werving van analisten die gespecialiseerd zijn in terrorisme, witwasoperaties, drugskartels en proliferatie van massavernietigingswapens. Een gevolg is dat informatie soms te laat wordt bekeken.

De ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Donner (Justitie) kondigden juist deze week aan dat ze inlichtingendiensten meer armslag zullen geven om terroristische aanslagen te voorkomen.

AFLUISTEREN: pagina 39