Theokritos

Het fragment uit de Idyllen en epigrammen van Theokritos bij de bespreking van David Rijser (Boeken, 19.03.04) is helaas verminkt afgedrukt. Hieronder volgt de correcte tekst:

Kalm zal de overtocht zijn voor Ageanax naar Mytilene,

ook wanneer 's avonds de Bokjes te zien zijn en wind uit het zuiden

voortraast over het nat van de golven, de tijd dat Orion

leunt met zijn voeten op zee, als hij Lycidas weet te verlossen

uit Afrodite's vuur, want mijn passie voor hem is verterend.

IJsvogels zullen de golven, de zee en de winden kalmeren,

winden uit zuid en oost, die het wier op de bodem doen beven,

ijsvogels, die bij de Nymfen in blauwgroene diepte en alle

jagers op buit in zee het meest van de vogels geliefd zijn.

Niets dan geluk vergezelle Ageanax, nu hij een schip zoekt

naar Mytilene; hij moge zijn haven veilig bereiken.

Als dat geschied is zal ik die dag, met een krans om mijn slapen

waar violieren, dille of rozen doorheen zijn geweven,

uitgestrekt bij het vuur, Pteleatische wijn uit het mengvat

scheppen, terwijl iemand anders geroosterde veldbonen klaarmaakt.