School daagt Schutte

De Hogeschool Zeeland vecht de conclusies van het gisteren gepresenteerde onderzoek naar misbruik met overheidsgeld in het onderwijs voor de rechter aan.

Uit het onderzoek van de onafhankelijke Commissie vervolgonderzoek Rekenschap, onder leiding van voormalig GPV-voorman Gert Schutte, blijkt dat hogescholen, mbo-scholen en universiteiten de afgelopen jaren minstens 58,4 miljoen euro ten onrechte overheidsgeld hebben ontvangen. Aanleiding voor dit onderzoek is de fraude-affaire op hogescholen, universiteiten en mbo-scholen.

Aan de Hogeschool zou het om ruim elf miljoen euro gaan. Volgens de hogeschool is van misbruik geen sprake en wordt de goede naam van de hogeschool te grabbel gegooid. De leden van de commissie wil de hogeschool persoonlijk aansprakelijk stellen.

Volgens Schutte hebben name hogescholen (44 miljoen) zich aan misbruik met overheidsregels schuldig gemaakt. In het mbo ligt dit bedrag op elf miljoen, het wetenschappelijk onderwijs is verantwoordelijk voor vier miljoen. Staatssecretaris Nijs (VVD, Onderwijs) zegt in een reactie dat de instellingen het merendeel van dit bedrag terug moeten betalen. Schutte vindt dat de wet mogelijk ruimte biedt voor vervolging van onderwijsbestuurders. Volgens Schutte hebben tien hogescholen min of meer bewust gerommeld met de subsidieregels. Circa 30 procent van de instellingen heeft zich ten onrechte geld gekregen.

Volgens voorzitter Leijnse van de HBO-raad is zeker de helft van de 44 miljoen euro geen misbruik. De regels zijn onduidelijk over wat wel en niet mag, aldus Leijnse. De commissie-Schutte moest een eindoordeel geven over aard en de omvang van het misbruik van subsidiegeld in het hoger en beroepsonderwijs. De afgelopen maanden hebben tientallen accountants namens de commissie de administratie van 155 instellingen doorzocht op onregelmatigheden. De commissie, die ruim tien miljoen euro heeft uitgegeven voor het onderzoek, heeft de resultaten gebruikt voor het eindoordeel van gisteren.