Pas verschenen: Non fictie

Boukje Thijs: De hoefslag van Pegasus. Een cultuurhistorisch onderzoek naar Den Nederduytschen Helicon (1610). Verloren, 214 blz. €25,–

Na de dood van de beroemde schilder en kunstenaarsbiograaf Karel van Mander in 1606 stelden Leidse en Haarlemse vrienden een bundel gedichten samen. In deze studie wordt het moderne karakter van hun bijdragen geanalyseerd: men schreef in de landstaal, experimenteerde met de vorm en gaf in de gedichten commentaar op de actuele politieke situatie.

John Gray: Vals ochtendlicht.

De keerzijde van de globalisering. Vertaald door Thijs Bartels. Ambo, 340 blz. €22,95

Vertaling van False dawn (1998) van de Britse politicoloog John Gray, die in Nederland bekend werd met publicaties over de moderniteit en terreur. In dit boek zet Gray zich af tegen globalisering als liberale heilsleer. `Zoals andere utopieën uit de twintigste eeuw zal mondiaal laisser faire – samen met zijn slachtoffers – verdwijnen in de muil van de geschiedenis.'

H.W. van den Doel: Europa en het Westen. Bert Bakker, 210 blz. €18,95

Hoogleraar algemene geschiedenis te Leiden Wim van den Doel, auteur van Afscheid van Indië over de Indonesische onafhankelijkheid, analyseert de complexe en door wederzijdse stereotypen beheerste relatie tussen de Verenigde Staten en het oude Europa.