Kyoto: maar vier landen zijn op tijd

Slechts vier EU-landen hebben gisteren, voor het verstrijken van de deadline, hun plannen voor de reductie van broeikasgassen in het kader van het Kyoto-protocol doorgegeven aan de Europese Commissie: Finland, Ierland, Denemarken en Oostenrijk. In Duitsland is een ruzie over de reductie tussen de ministers van Milieu en Economie deze week bijgelegd, waardoor de Duitse plannen binnen enkele weken bekend worden. Nederland, Groot-Brittannië en Portugal zijn klaar met hun voorstellen, maar hebben ze nog niet doorgegeven. Onlangs voorspelde het Europese milieuagentschap dat het kooldioxideniveau in de EU in 2010 slechts 0,5 onder het peil van 1990 dreigt te komen. De EU heeft in Kyoto ingestemd met een reductie van 8 procent.