Kamer wil stop op immigratie imams

De Nederlandse moslimgemeenschap mag geen buitenlandse imans meer aantrekken zo lang de Nederlandse imamopleidingen nog niet goed van de grond zijn gekomen. Een meerderheid van PvdA, VVD en GroenLinks in de Tweede Kamer is voorstander van zo'n maatregel, zo bleek gisteren tijdens een debat over de inburgering van `oudkomers'.

Volgens Kamerlid Dijsselbloem (PvdA) is het voor imams die naar Nederland komen om in een moskee te gaan werken ,,te eenvoudig'' om een verblijfsvergunning te krijgen. Daardoor ontstaat er geen Nederlandse opleiding. Een imam-stop voor vijf jaar geeft de scholen een kans, aldus Dijsselbloem. GroenLinks wil de stop pas invoeren als er in september nog geen officiele imamopleiding is. Hirsi Ali (VVD) wil buitenlandse imams permanent weren. Er zijn volgens haar genoeg moslims in Nederland die ook imam kunnen worden. Het CDA is terughoudend omdat zij wil weten of de regeling ook niet voor andere ,,geestelijke bedienaren'' moet gelden. Een Nederlandse opleiding moet zorgen voor een betere integratie. De imams die nu in Nederland zijn, komen allemaal uit het buitenland. Een groot deel van hen wordt door de Turkse overheid betaald. Ze krijgen via hun kerkgenootschap eenvoudig een verblijfsvergunning. Ze zijn verplicht een inburgeringscursus te doen, maar krijgen geen straf als ze die niet afmaken. Volgens Verdonk zijn er 43 imams die de opleiding afgerond hebben. In Nederland zijn er vier tot vijfhonderd.