Kamer wil gas winnen en ook kokkels vissen

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil gaswinning in de Waddenzee toestaan. Diezelfde meerderheid wil ook de schelpdiervisserij meer dan zeven jaar de tijd geven om duurzaam te werken.

De fracties reageren op het rapport van de Adviesgroep Waddenzeebeleid, dat gisteren werd aangeboden aan het kabinet, dat voor de zomer besluiten wil nemen.

De regeringspartijen CDA en VVD vinden dat de adviesgroep voldoende duidelijk heeft gemaakt dat gaswinning geen grote schade zal toebrengen aan het milieu. CDA-woordvoerder Joop Atsma: ,,Vijf jaar geleden heb ik mij zelf nog sterk gemaakt voor een moratorium op de gaswinning. Maar de commissie-Meijer is daar nu helder over. Het onderzoek naar de bodemdaling bij de huidige gaswinning bij Ameland laat zien dat we niet verontrust hoeven te zijn.'' VVD-woordvoerder Janneke Snijder: ,,De commissie laat zien dat gaswinning geen storende factor is voor de Waddenzee.'' Ook de LPF is voorstander van gaswinning. D66 is er nog niet helemaal uit. Kamerlid Boris van der Ham: ,,Wij hebben gepleit voor een integrale gebiedsvisie. Die ligt er nu. Wat de gaswinning betreft moeten we ons niet in de houdgreep laten nemen. We gaan de discussie open in, op basis van feiten.'' De PvdA is en blijft tegenstander van gaswinning. ,,Bij twijfel niet inhalen'', zo zei PvdA-woordvoerder Diederik Samsom gisteren. Ook GroenLinks, dat gisteren een protestactie hield, is tegen gaswinning. ,,In de Waddenzee mogen alleen economische activiteiten plaatsvinden als absoluut zeker is dat ze geen schade aan natuur en milieu toebrengen'', aldus een persverklaring.

Een meerderheid in de Tweede Kamer is het niet eens met het voorstel om de schelpdiervisserij zeven jaar de tijd te geven om zo duurzaam te werken dat er geen schade wordt toegebracht aan de natuur. CDA, PvdA en LPF vinden deze periode te kort. CDA-Kamerlid Atsma: ,,Er zijn andere alternatieven te bedenken dan die limiet van zeven jaar. Het is misschien mogelijk om de kokkelvisserij te verplaatsen naar Zeeland.'' VVD-Kamerlid Snijder: ,,Als de sector die termijn niet haalt, dan moet er geld bij voor innovatie.'' De kokkelvissers zeggen veel meer tijd nodig te hebben voor experimenten met het verplaatsten van kokkelzaad, vooral omdat men afhankelijk is van een goede broedval, die eens in de vijf jaar plaatsvindt. Ook kweek vergt vele jaren van onderzoek. PvdA, D66 en GroenLinks vinden juist dat de kokkelvisserij zo snel mogelijk moet verdwijnen.