Jezus

Het badinerende artikel `Wie niet lijdt doet iets fout' van Arnon Grunberg (Cultureel Supplement, 26 maart) doet geen recht aan het lijden van Jezus, hetgeen schrijnend tot uiting komt in het evangelie volgens Marcus 15:34. Daarin staan de laatste woorden van de stervende aan het kruis opgetekend: `Eloí, Eloí, lama sabachthani?', hetgeen betekent: `Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?'

Ik heb dit altijd de meest aangrijpende tekst uit de bijbel gevonden, waarin duidelijk het lijden van Jezus en zijn eenzaamheid tot in de dood tot uiting komt.