Interbrew en België

De banden tussen Interbrew en België gaan terug tot de 14de eeuw. Maar als gevolg van de transactie ter waarde van 23 miljard dollar (18,6 miljard euro) met het Braziliaanse AmBev is er een kans dat de op twee na grootste bierbrouwer ter wereld zijn hoofdkwartier naar elders verkast. Als onderdeel van de recente overeenkomst tussen beide bedrijven kan zo'n verhuizing in het jaar na sluiting van de overeenkomst worden overwogen – evenals de potentiële belastingvoordelen die daaruit voortvloeien.

Tegen de achtergrond van de lange geschiedenis van Interbrew in België zou dat een stap van grote symbolische betekenis zijn. Hoewel InterbrewAmBev zijn operationele basis in België zou handhaven, zou het nieuwe bedrijf juridisch gehuisvest zijn en belast worden in het nieuwe land van vestiging.

Het is niet moeilijk voorstelbaar dat de controlerende aandeelhouders van AmBev het meeste baat zouden hebben bij het zoeken naar mogelijkheden buiten België. De drie Braziliaanse zakenbanken hebben geen emotionele binding met het land aan de overkant van de oceaan. Als een nieuwe vestigingsplaats lagere belastingen betekent, is de start van de joint venture waarschijnlijk het juiste tijdstip voor veranderingen.

Maar zou InterbrewAmBev werkelijk zoveel op zijn belastinguitgaven kunnen besparen door België te verlaten? Dat lijkt niet al te waarschijnlijk. Om te beginnen is het gemiddelde belastingtarief dat het nieuwe concern moet betalen met 22 à 23 procent aan de lage kant – veel lager dan de 30 procent of méér die veel andere bedrijven moeten neertellen, aldus BNP Paribas. En hoewel het concern via gunstiger belastingregimes in andere landen wellicht zijn belastingpositie nog verder zou kunnen verbeteren, is dat op zichzelf waarschijnlijk niet genoeg reden voor InterbrewAmBev om België de rug toe te keren.

Het grootste bezwaar lijkt echter de mogelijkheid van een hoge belastingaanslag wegens geboekte kapitaalwinsten als het bedrijf zou besluiten zijn domicilie elders te kiezen. Beleggers zouden niet bepaald blij zijn als de belastinguitgaven van het concern eerst zouden stijgen om – mogelijk – later te kunnen dalen.

Het lijkt erop dat Interbrew voorlopig nog wel even in België blijft.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Sara Henkin