In Irak gedode Amerikanen waren beveiligers

De vier Amerikaanse mannen die woensdag in de Iraakse stad Falluja werden gedood en te midden van een juichende menigte rondgesleept, waren geen aannemers zoals aanvankelijk gemeld maar ex-militairen in dienst van een beveiligingsbedrijf. Volgens de Washington Post waren drie van hen ex-lid van een elite-eenheid van de marine (navy seals); de vierde was een ex-commando van de landmacht. De vier werden gedood in hun wagens. Ze waren in dienst van het beveiligingsbedrijf Blackwater Security Consulting. Ze waren in Fallujah om een konvooi met voedsel naar een legereenheid te beschermen.