Friezen blijven vechten voor eigen buslijnen

Friesland moet drie miljoen euro bezuinigen op zijn openbaar vervoer. Burgers konden zich deze week op een openbare hoorzitting hierover uitspreken.

Roland Kattouw (13) uit Harlingen gebruikt de trein naar Leeuwarden ,,als horloge''. Hij zit op een scholengemeenschap die pal tegenover het Harlinger station ligt. Twee keer per uur rijdt de boemel, een groene of gele Wadloper van vervoersbedrijf NoordNed, naar Leeuwarden. Als hij die ziet wegrijden, weet hij exact hoe laat het is. Een onlangs opgeworpen idee van Gedeputeerde Staten om het spoor weg te bezuinigingen, vindt hij onzinnig. ,,De spoorlijn ligt er al. Weghalen kost miljoenen.''

De jeugdige scholier was een van de 80 aanwezigen die zijn stem gisteren lieten horen op een openbare hoorzitting op het Friese provinciehuis in Leeuwarden. Friesland moet drie miljoen euro bezuinigen op zijn openbaar vervoer, zo besloot de Tweede Kamer. Provinciale Staten nemen 21 juni een beslissing of en waar moet worden gesneden. Of moet de provincie het geld zelf bijpassen? ,,Wij zijn volksvertegenwoordigers en willen weten wat er leeft onder de bevolking'', zei SP-statenlid Piet Kuipers. In vier groepen werden stellingen (,,Geef ieder dorp zijn eigen busje'' en ,,Als er minder dan tien reizigers in een bus stappen, kan die verdwijnen'') bediscussieerd.

Roland Kattouw is niet de enige die zich verzet tegen een eventuele opheffing van de oudste spoorlijn van Noord-Nederland. Het actiecomité `Behoud Spoorlijn Harlingen-Leeuwarden' zamelde de afgelopen maanden 9.000 handtekeningen in, die deze week werden aangeboden aan FNP-statenlid Marten van der Veen, voorzitter van de projectgroep die zich buigt over het openbaar vervoer in Friesland. Onder de tegenstanders van opheffing van het lijntje zijn behalve scholieren en forensen ook toeristen die op weg zijn naar Vlieland of Terschelling, zegt Loek van der Heide van het actiecomité.

Wat willen de Friezen? Na een avondje discussiëren bleken ze het erover eens dat het huidige openbaar vervoersniveau gehandhaafd moet blijven. Van der Heide uit Harlingen pleitte zelfs voor een gang naar het Europees Hof om de bezuinigingoperatie aan te vechten. ,,We mogen best een grotere mond opzetten. De afgelopen jaren hebben we al veel bezuinigd. Nu is de Randstad aan de beurt.''

Momenteel heeft elk Fries dorp dat minstens 250 inwoners heeft, een busverbinding. Die ondergrens is aanzienlijk lager dan in andere provincies, die bijvoorbeeld 1.000 of 1250 inwoners aanhouden.

De burgers droegen diverse ideeën aan om meer geld in het provinciale laatje te krijgen: tol heffen op de weg Leeuwarden-Harlingen om automobilisten in de trein te krijgen, een extra bijdrage vragen van alle Friezen om het openbaar vervoer in stand te houden, de invoering van progressieve autobelasting, naar Deens voorbeeld.

CDA-statenlid A. Schouten sprak na afloop van een nuttige discussie. ,,Duidelijk is dat de mensen geen bezuinigingen willen. Hoewel dit natuurlijk wel een eenzijdig samengesteld gezelschap was, namelijk gebruikers van het openbaar vervoer. Die zeggen al snel dat de autobezitter extra moet betalen.''