Fokke en Sukke en 1 april 5

Er zijn geen woorden welke mijn teleurstelling kunnen verwoorden betreffende het besluit dat deze krant heeft genomen om Fokke en Sukke niet langer op te nemen in haar krant en website. `Alles moet anders' zo lijkt het bij NRC Handelsblad. Ik denk dat het tijd wordt dat de hoofd- en webredactie `iets anders' gaan doen.

Naar ik aanneem zullen Fokke en Sukke binnen zeer korte tijd weer onder dak zijn. Ik kijk er naar uit om mijn dagelijkse Fokke en Sukke elders te mogen betrekken. De NRC-homepage was de afgelopen zes maanden al achteruit gegaan. Maar met het vertrek van Fokke en Sukke heeft de NRC-website wat mij betreft haar laatste bestaansreden verloren. Moge uw nieuwe eigenaren u tot inkeer brengen!

    • Peter Verboom