Fokke en Sukke en 1 april 2

Op de achterpagina van NRC Handelsblad van 1 april, lees ik dat de cartoon van Fokke en Sukke niet meer verschijnt. Ik ben zeer tevreden over dat besluit.

Enige tijd geleden berichtte u reeds over het verdwijnen van de rubrieken van de heren Ree en Pam. Ik wacht nu nog op de mededelingen dat wij in het vervolg gespeend blijven van de opstelletjes van Frits Abrahams. Wat deze laatste betreft moet ik ook heden weer constateren dat Abrahams de helft van zijn stukjes overschrijft, thans uit een folder van Ajax. Hoe is het mogelijk dat zogenoemde journalisten zich tot een dergelijk niveau verlagen?

Ook zou ik het op prijs stellen dat u de ranzige publicaties van Kamagurka achterwege laat. De gigantische `vervolkskranting' van een eens door mij zeer gewaardeerd dagblad baart mij ernstige zorgen. Ik neem graag genoegen met een krant die slechts de helft van het aantal pagina's omvat van het huidige NRC Handelsblad. Weinig, zeer weinig foto's, geen of bijna geen columnisten, het komt de krant ten goede!

Meer ingezonden brieven is een levensader voor de krant en daarom juist minder van die broodschrijvers die iedere week (als afgeschreven dominees) toch een preek moeten afscheiden. Een krant dient ter verrijking van de lezer, niet van de columnist.

Er is een wereld te winnen voor een redactie met enige moed, maar, helaas moet ik constateren dat thans NRC Handelsblad dezelfde weg op dreigt te gaan als reeds in een ver verleden de Volkskrant.

Luister in dat verband naar het lied van Joop Visser: ,,de Volkskrant is een kut-krant''. Zeer leerzaam meen ik.

    • Mr. Th. Houba