ECB houdt rentetarief op 2 procent

De leidende rente van de Europese Centrale Bank blijft 2 procent, maar de centrale bank houdt alle opties open. De ECB helt volgens haar president niet over naar een mogelijke verlaging van de rente.

Dit heeft ECB-president Jean-Claude Trichet gisteren gezegd na de beleidsvergadering van de raad van bestuur van de ECB. In een reactie won de euro een halve cent op de dollar, tot een koers van 1,2365 dollar. Na publicatie van een beter dan verwacht Amerikaans cijfer over de verwachte bedrijvigheid in de VS viel de euro weer wat terug.

Volgens de ECB zijn de signalen over het economisch herstel in de eurozone `gemengd'. Er zijn volgens Trichet signalen dat het economische herstel van het laatste halfjaar van 2003 zich voortzet in 2004. Wel blijkt uit de meest recente cijfers over bedrijvigheid en vertrouwen dat er `enige onzekerheid is op de korte termijn'. De ECB-president stelde dat de aanslagen in Madrid `geen grote invloed' hebben gehad op het consumentenvertrouwen in de eurozone.

De ECB gaat er van uit dat het internationale economische klimaat robuust is, en dat de Europese export daar in de loop van het jaar verder van zal profiteren, ondanks een verlies aan concurrentievermogen door de dure euro.

Trichet zei vorige week in een vraaggesprek met het Duitse Handelsblatt, dat de ECB haar beoordeling van de euro-economie wellicht moet herzien als de consumentenbestedingen geen gelijke pas houden met het verwachte economische herstel. De Belgische centrale bankier en ECB-bestuurslid Guy Quaden zei daarna dat er `manoeuvreerruimte' was in het rentebeleid.

Die uitspraken leidden op de financiële markten tot speculaties dat de ECB-topman hen voorbereidde op een renteverlaging. Gisteren zei Trichet echter dat de ECB geen `bias' heeft, en dus niet overhelt naar een verlaging of verhoging, maar neutraal is. Hij benadrukte diverse malen dat de zaken maand voor maand worden bekeken. In maart formuleerde de ECB dat het huidige rentetarief `passend' (appropriate) was bij de omstandigheden en vooruitzichten. Die formulering bleek gisteren te zijn gewijzigd in `in lijn met'.

Volgens Trichet moest die verandering in woordkeus niet worden `overgeïnterpreteerd'. Hij waarschuwde ook dat de inflatie, die in maart gelijk bleef op 1,6 procent en dus onder het maximum bleef van 2 procent dat de ECB hanteert als `prijsstabiliteit', de komende maanden wat hoger kan uitkomen. Dat heeft te maken met BTW-verhogingen in sommige eurolanden en een ongunstig statistisch effect in de vergelijking met het prijspeil van vorig jaar.

De groei van de geldhoeveelheid, een van de indicatoren voor de ECB bij het rentebeleid, is aan het afnemen. Maar, zo zei Trichet, de kredietverlening aan de private sector stijgt. Hoewel deze groei het economisch herstel weerspiegelt, zei Trichet dat de sterke groei van de geldhoeveelheid, die al jaren aan de gang is, aangeeft dat er meer dan genoeg liquiditeit is in het eurogebied om niet-inflatoire economische groei te ondersteunen. Als deze excessieve liquiditeit aanhoudt, kan dat op de middellange termijn tot inflatiedruk leiden, aldus de ECB-topman.

Op de vraag of Nederland, waar woensdag bleek dat het begrotingstekort in 2003 het Europese plafond van 3 procent heeft overschreden, recht heeft op dezelfde bevriezing van strafprocedures als Duitsland en Frankrijk vorig jaar, zei Trichet dat het Stabiliteitspact ,,moet worden toegepast op alle lidstaten en nieuwkomers''.