Corruptie Amsterdam vaker gemeld

Het aantal meldingen van corruptie, fraude en andere malversaties in het ambtelijk apparaat van de gemeente Amsterdam is vorig jaar opnieuw gestegen. Het interne bureau Integriteit onderzocht in 2003 106 meldingen, waarbij minstens 120 ambtenaren betrokken waren. In 2002 ging het nog om 95 meldingen waarbij minstens 130 ambtenaren betrokken waren. Dat blijkt uit de rapportage over 2003 van het bureau Integriteit dat vanmiddag is gepresenteerd.

Volgens scheidend directeur Steenbrink van het bureau gaat het bij die meldingen om ,,het topje van de ijsberg''. Voor 33 ambtenaren betekende de melding ontslag. Opvallend in het jaaroverzicht is de stijging van het aantal meldingen van wangedrag door burgers. Dat is vorig jaar toegenomen van zes meldingen in 2002 naar veertien in 2003.

Amsterdam heeft beter zicht op ambtelijke corruptie dan Rotterdam of Den Haag. Rotterdam houdt geen centrale cijfers van integriteitsschendingen bij. Vorig jaar kregen volgens een woordvoerder twaalf Rotterdamse ambtenaren strafontslag. Den Haag kent evenmin centrale registratie. Vorig jaar dienden volgens een woordvoerster tien ambtenaren een bezwaarschrift in tegen hun opgelegde disciplinaire maatregelen. De vertrouwenscommissie van die gemeente ontving vorig jaar tachtig klachten over misdragingen van collega's, maar het is volgens de woordvoerster onbekend of ze gegrond waren.

Volgens burgemeester Cohen zou het werk van het Bureau Integriteit landelijk navolging moeten krijgen. ,,Ik merk bij mijn collega's van de vier grote steden met personeelsbeleid in de portefeuille dat zij nauwlettend kijken naar wat wij hier doen.''

Intern woedt discussie over de vraag of gevonden misdragingen altijd moeten leiden tot disciplinaire maatregelen. Steenbrink noemt als voorbeeld de ambtenaar die in zijn vrije tijd betrokken is bij uitkeringsfraude.

Het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam werd in 2001 opgericht om fraude en corruptie onder gemeenteambtenaren te bestrijden. Amsterdam is de enige gemeente met een bureau integriteit.

Corruptie: pagina 2