Bouw stadion AZ loopt meer vertraging op

De bouw van het nieuwe stadion van AZ loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het gerechtshof in Amsterdam heeft beslist dat afspraken in de zogenoemde package-deal van de eredivisieclub met de gemeente Alkmaar pas mogen worden uitgevoerd als de Europese Commissie een definitief oordeel heeft gegeven over vermeende staatssteun.

Eurocommissaris Mario Monti (mededinging) zal in juni 2005 hierover uitsluitsel geven. Tot die tijd dient AZ de grond bij het Kooimeerplein, waar het stadion moet verrijzen, weer teruggeven aan de gemeente Alkmaar.

In het akkoord tussen de gemeente Alkmaar en AZ zijn afspraken gemaakt over het nieuwe stadion KooimeerPlaza met een winkelcentrum, de bouw van woningen op de plek van het huidige AZ-stadion en de verkoop en levering van grond door de gemeente.

AZ was van plan vanaf het seizoen 2005-2006 in zijn nieuwe behuizing te gaan spelen. De revelatie van de huidige competitie loopt momenteel jaarlijks veel inkomsten mis door de huidige accommodatie in De Hout die voor sponsors niet voldoet aan de eisen van deze tijd. De kosten hiervan worden voor een groot deel gedekt door clubeigenaar Dirk Scheringa. Hij toonde zich vanochtend ondanks de tegenslag nog strijdbaar. Juristen bogen zich vandaag over de consequenties van de uitspraak van het gerechtshof.

Vast staat dat nu ook geen uitvoering kan worden gegeven aan het door AZ ontwikkelde `terugvalscenario' . Dat voorziet in een gefaseerde bouw van KooimeerPlaza met kantooraccommodatie, zonder detailhandel. AZ heeft het plan laten maken voor het geval de Raad van State negatief voor de club beslist over de reeds afgegeven bouwvergunning. Het terugvalscenario stuit op weinig weerstand. De gemeente heeft het goedgekeurd en de provincie gaf onlangs een `verklaring van geen bezwaar'. Ook de ondernemers hebben te kennen gegeven zich tegen dit scenario niet te verzetten.

Ondernemersverenigingen in de stad hebben zich van meet af aan verzet tegen de plannen van 20.000 vierkante meter detailhandel bij het nieuwe stadion. Ze hebben zich in verschillende procedures tot de rechter gewend én de Europese Commissie. Op verzoek van `Brussel' liet het ministerie van Binnenlandse Zaken daarna – samen met Alkmaar – een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de vraag of sprake was van staatssteun. In het onderzoek werd de package-deal omschreven als complex, maar echter niet als staatssteun.