Bos: CDA en VVD te angstig over migratie

PvdA-leider Bos heeft CDA en VVD vanmorgen opgeroepen hun ,,angst'' af te schudden over de gevolgen van immigratie. Bos deed zijn uitspraken bij de presentatie van het PvdA-rapport over integratie.

Volgens Bos omzeilt ,,rechts Nederland'' ,,stelselmatig'' een debat over noodzakelijke arbeidsmigratie en ontwijken CDA en VVD ,,de implicatie van vrijheid van godsdienst.''

Bos roept de fractieleiders Verhagen (CDA) en Van Aartsen (VVD) op met de PvdA de ,,consensus te zoeken'' over de integratiepolitiek en niet langer uit te gaan van ,,goedkoop politiek gewin''. Volgende week spreekt de Tweede Kamer over het integratiebeleid, aan de hand van het recente rapport van de parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van VVD'er Blok.

De PvdA presenteerde vanochtend haar rapport over integratie, geschreven door een commissie onder leiding van Schelto Patijn. Daarin wordt onder meer voorgesteld een selectief immigratiebeleid te baseren op eisen aan immigranten, zoals opleidingseisen, en een geleidelijke toegang tot de verzorgingsstaat. In en rond 30 grote steden moet verplichte woningbouw komen die gericht is op spreiding van immigranten. Kinderen van immigranten die in Nederland geboren worden, krijgen automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Bos prees het rapport vanmorgen vanwege deze ,,principiële wendingen'' in het denken binnen de PvdA over integratie. Hij kondigde aan het rapport ,,persoonlijk in de partij te verdedigen''. De komende weken en maanden organiseert de PvdA een serie debatten met leden over de notitie. Tegen het najaar moet er dan een nieuwe, eventueel aangepaste notitie komen, aldus partijvoorzitter Koole vanmorgen.

Commissievoorzitter Patijn zei vanmorgen dat zijn rapport met een nieuwe visie op de migratie en integratie van immigrante binnen de PvdA ,,een omissie die al lang bestond'' herstelt. Volgens Koole formuleert de notitie-Patijn voor de PvdA ,,een derde integratieweg''. Hij verstaat daaronder ,,geen opsluiting in de eigen gemeenschap maar ook niet het volledig opgeven van de eigen cultuur''.

Bos onderstreepte verder dat wat hem betreft de multiculturele samenleving ,,veel positieve aspecten'' heeft, maar dat hij ,,niet naïef'' is over de problemen. Volgens Bos zal Nederland een immigratiesamenleving blijven, en moet daarom lering worden getrokken uit ervaringen in andere immigratielanden, zoals Canada, Frankrijk en de Verenigde Staten.