Bedelbrief voor Karel

De Stichting Karel van het Reve heeft 150 bedelbrieven rondgestuurd aan `vooraanstaande Nederlanders' waarin zij om vijfduizend euro de man vragen om het Verzameld Werk van de schrijver te financieren. De brief is gestuurd aan ,,een gevarieerd gezelschap vooraanstaande Nederlanders uit de wereld van politiek, handel, nijverheid, kunsten en wetenschappen.'' Secretaris Ton van Brussel wil geen namen noemen maar zegt dat de lijst potentiële geldschieters bestaat uit ,,mensen van wie we zeker weten of een redelijk vermoeden hebben dat ze liefhebber van het werk zijn.''

Uitgeverij Van Oorschot wil graag een achtduizend pagina's dikke boekenreeks uitgeven met daarin alle stukken van essayist en slavist prof.dr. Karel van het Reve (1921-1999). Omdat veel van die stukken zeer tijdsgebonden zijn, zijn er flink wat voetnoten nodig. Voor de bezorging van het werk heeft Van Oorschot echter geen geld. Het Constantijn Huygens Instituut (CHI), dat doorgaans dit soort bezorgwerk doet, wees een verzoek hiervoor een half jaar geleden af.

Toen hierop de schrijvers Arnon Grunberg en Maarten 't Hart spontaan vijfduizend euro boden om de uitgave toch mogelijk te maken, kwam de stichting op het idee om meerdere liefhebbers te benaderen.