Aegon: verklaring onder ede bevat fout

Verzekeraar Aegon wil een eerder onder ede afgelegde en ondertekende verklaring aanpassen. Bestuurder J. van der Werf stelde daarin dat Aegon productieafspraken met tussenpersonen had lopen. Deze afspraken botsen met het streven naar onafhankelijkheid van deze verzekeringskantoren.

Dit heeft Aegon vanochtend bekendgemaakt nadat Nova en het Financiële Dagblad het bedrijf op de tegenstrijdigheid van deze verklaring met andere uitspraken had gewezen. Van der Werf werd negen maanden geleden als getuige gehoord in de fraudezaak tegen oud-Aegon directeur Paul V.

Het gaat om een verklaring bij de rechter-commissaris die Van der Werf na lezing en aanpassing heeft ondertekend. ,,Er waren en zijn productieafspraken tussen Aegon Nederland enerzijds en zijn onafhankelijke tussenpersonen anderzijds.'' Volgens Aegon is in die verklaring het woord `geen' weggevallen. Aegon liet vanochtend weten de rechter-commissaris hierover te informeren.

Productieafspraken met tussenpersonen zijn omstreden. Bij Aegon ging het om tussenpersoon Meeùs die overigens al jaren volledig in handen is van de verzekeraar. De twee brancheorganisaties van verzekeringstussenpersonen verbieden hun leden vaste afname-afspraken te maken met verzekeraars om de onafhankelijkheid in stand te houden. Fortis gaf deze week toe dergelijke productieafspraken te hebben.

De advocaat van Paul V., L. de Leon, noemt de verklaring van Aegon in een reactie ,,geleuter''. ,,Van der Werf heeft zich een half uur lang met de verklaring in een kamertje teruggetrokken en ruggespraak gehouden. Daarna is de verklaring nog gewijzigd en aan hem voorgelezen.''

Aegon spreekt op zijn beurt van een lastercampagne van iemand die ervan wordt verdacht 18 miljoen te hebben gestolen. De verzekeraar wijst er verder op dat zonder het woordje `geen' de tekst een inconsistentie vertoont: in de volgende zin staat immers dat Aegon – in plaats van productieafspraken – ,,wel'' met onder meer bonussen werkt om zoveel mogelijk polissen te verkopen. In een twee dagen eerdere, eveneens onder ede afgelegde verklaring, bevestigt (voormalig) bestuurder P. van de Geijn het bestaan van productieafspraken. Aegon stelt echter dat er geen afnameverplichting bestond.