Vergeten notities over `Al-Q', `Afg' en `Clark'

Een vervroegde 1 april-grap of het resultaat van oprechte vergeetachtigheid? De achtergelaten notities van een klant van een Washingtonse vestiging van de Amerikaanse koffieketen Starbucks doen het laatste vermoeden.

,,Houd het binnen de perken we hoeven dit niet op te blazen we moeten er verdomde voorzichtig mee omgaan'', staat op een van de vier velletjes. Voor het citaat staan de letters DR. Daarachter: ,,Dit gedoe waait snel genoeg over en wat de aandacht trekt is wanneer een van ons te ver gaat.''

Een argeloze klant die ruim een week geleden aan het lege tafeltje schuift moet de achtergelaten papieren met een half oog hebben bekeken. Totdat hij tot zijn stomme verbazing ontdekt dat boven een van de velletjes `Bureau van de minister van Defensie de speciale assistent' staat gedrukt.

Het blijken niet zomaar een paar aantekeningen. Het lijkt op de notities van de assistent van Donald Rumsfeld, de Amerikaanse minister van Defensie, hoogst persoonlijk.

Wat het vermoeden van de vinder had versterkt, is het handgetekende plattegrondje dat de route beschrijft van het Pentagon, het ministerie van Defensie, naar de privé-woning van Rumsfeld.

Boven een andere papier staat `Eric's Telephone Log'. Daaronder een in afkortingen geschreven verslag van een telefonische vergadering. Er staat: ,,Hebben dreiging z[eer] serieus genomen en vertel dan w[at] we hebben gedaan. Stijg boven Clark[e] uit.''

,,Benadruk het belang van 11/9-commissie en kom dan terug op hetgeen wij hebben gedaan.''

,,Ons plan had militaire plannen om Al Q[aeda] aan te vallen def[ensie] opgeroepen doelen in Afg[hanistan] te bepalen ontwikkel militaire opties.''

Gedachten die overduidelijk zijn geformuleerd voorafgaand aan de hoorzittingen van de onafhankelijke commissie die onderzoekt waarom de aanslagen van 11 september hebben kunnen plaatshebben. Tijdens de openbare zitting van vorige week, beschuldigde de voormalige anti-terrorismechef Richard Clarke de Bush-regering van een gebrek aan aandacht voor het gevaar van terrorisme. De noties van `Eric' lijken het resultaat van overleg om mogelijke aanvallen van de commissie en de pers te pareren.

Op een ander vel tenslotte, staan `mogelijke v[ragen] voor talkshows van zondag' die de Defensie-top gesteld kunnen worden. De antwoorden ontbreken.

De vinder van de notities wist ogenschijnlijk maar al te goed wat hij in handen had. Hij gaf de papieren niet terug aan het ministerie, maar aan het Center for American Progress, een linkse denktank in Washington. Die zette de vier velletjes op het internet.