Uitbreiding NAVO goed voor Rusland

Als er morgen bij het hoofdkwartier van de NAVO zeven nieuwe vlaggen worden gehesen, is dat gerechtigheid voor diegenen in onze nieuwe lidstaten die de toekomst van hun land altijd binnen het bondgenootschap hebben gezien. De huidige negentien NAVO-bondgenoten zijn ervan overtuigd dat de zeven nieuwe leden hun verantwoordelijkheden zullen kunnen nakomen en ik deel deze overtuiging.

Want al jarenlang gedragen deze landen zich alle zeven alsof ze al lid van de NAVO waren. Ze overlegden met de NAVO over ernstige bedreigingen van onze gemeenschappelijke veiligheid binnen en buiten het Euro-Atlantische gebied; en ze stuurden soldaten die schouder aan schouder met NAVO-troepen op de Balkan en in Afghanistan stonden. Een inzet die nu zijn gerechte beloning verdient en die veel goeds voor de toekomst voorspelt.

Ik ben om nog een reden optimistisch over de toekomst. Vijf jaar geleden stelde de toetreding tot de NAVO van Hongarije, Polen en de Tsjechische Republiek een krachtig voorbeeld. Het inspireerde landen in heel Europa om hun politieke, economische en militaire hervormingen te versnellen en tot goede betrekkingen met hun buurlanden komen.

Ik denk dat de toetreding tot het NAVO-bondgenootschap van zeven van deze landen een even sterke prikkel zal zijn. Dit zal andere landen aanmoedigen hun hervormingsinspanningen te verdubbelen, beter gebruik te maken van hun partnerschap met de NAVO, en ten volle de kansen te benutten – als ze belang stellen in toetreding tot het bondgenootschap – die beschikbaar zijn in het kader van ons `actieplan voor het lidmaatschap'.

Een grotere NAVO, vastbesloten haar deuren open te houden, kan deze geest van samenwerking alleen maar bevorderen. Daarbij zal het bondgenootschap de veiligheid voor alle landen in Europa vergroten, met inbegrip van Rusland. Rusland heeft de uitbreiding van de NAVO lang gewantrouwd, maar heeft met het lidmaatschap van Hongarije, Polen en de Tsjechische Republiek zijn veiligheid zien toe- in plaats van afnemen.

Hetzelfde zal nu gebeuren met de toetreding van zeven landen die allemaal, evenals de andere negentien bondgenoten, overtuigd voorstander zijn van een sterk NAVO-partnerschap met een democratisch Rusland.

Door hun sterke politieke en praktische betrokkenheid maken de zeven nieuwe NAVO-leden al geruime tijd duidelijk dat zij niet alleen afnemers maar ook leveranciers van veiligheid zijn.

In een tijd waarin wij op nieuwe manieren en op nieuwe plaatsen onze gezamenlijke veiligheid dienen te verdedigen, zijn zij een zeer welkome aanvulling van de NAVO-ploeg.

Jaap de Hoop Scheffer is secretaris-generaal van de NAVO.